onsdag den 10. september 2014

Well over!

The youth exchange is well over. Participants are still sharing photographs and chatting on the social media which is really nice. Many of them have encourage the leaders to make another -

Well, YO-YO has a YES!- office. Its purpose is to support young people´s own initiatives - so we will.  Definitely!

Read also the captain diary from the trip here or enjoy the uploaded picture on YO-YO website.


lørdag den 2. august 2014

August 2, 2014


A quiet goodbye in Lohals
Last night on a youth exchange is usually one big party, but not this time. The fact was that the crew must not be disturb in their sleep during the night as they have to work the next day. Nights have to be “ quiet ship,” as the skipper said, and night watching and other duties have to continue as usual, even on the last night.
Many stayed up mostly all night sitting on the pier talking quietly, some crying, some making speeches and sharing their last hours together.
Slovakia left at 6 o´clock in the morning from Lohals. French and Danish group went on sailing heading for Svendborg harbour. The atmosphere was as atmospheres are when you do not want something to stop. 
Everybody agreed – it has been an amazing camp!Friday, August 1, 2014


LAST NIGHT
Interview with captain            
WE: Did you  enjoy the time with our group?
CAPTAIN: Yeaay, of course. People here are so fun, and I laught a lot of times. It is interesting to meet people from different places of Europe, and I hope we will meet in the next year, here on boat in Denmark
WE: What do you think about this exchange?
CAPTAIN: It is interesting. and I think that we should make more youth exchanges for people to get to know the other cultures of the Europe.
WE: Do you want to tell something more?
CAPTAIN: Oh yes. Something more. Democracy is discipline. You have to be discipline to practice democracy. Be discipline all the time.  This is what the captains means.
Interview with Rasmus (member of crew)
WE: You showed us bellydance yesterday. Where you learn this dance?
RASMUS: When I was watching CNN.
WE: Did you enjoy time with our group?
RASMUS:  Yes I really like I thinks its fun  that three culture meet; and make their own little society.                      
WE:Do you will throw someone over the boat  when he/she broke the rules?
RASMUS: No I didn’t allowed but some time its could be nice if I could.
WE: It is a first time you were on youth exchange on boat?
RASMUS: it’s the first time for me  I have enjoy a lot. I thinks its nice that I also have learn a lot of thinks specially food.
Interview with Karin
WE: What do you think about our group?
KARIN: It’s a group with different language,  background, skills, knowledge and everybody has different reason to be here
There is a very good harmony in the group and a good cohinson it’s a fantastic group the group is really good to adjust
WE: if you had the chance to live this experience again, would you do it ?
Karin : Big yes. It is not a matter of if I would , It is a matter of WHEN - I am absolutely sure that I will do it again
WE : Some word for explain this experience ?
Karin :  Fantastic with a lot of new learning point

Diary
This morning was bad. Everybody was tired. On breakfast we have the best bread of this week. At 9 oclock we started sail. After  this we had duties. Team 5 have today diary.Then we do the last evaluation. We have to answer to many questions. After we have a long free time. For dinner we do barbecue. It was delicious. Now we are finishing our duties. When we finish our duties we will have a Goodbye party
Francais :
Ce matin n´a pas ete super. Tout le monde ete fatigue. Pour le petit dejeuner nous avons eu le meilleur pain de la semaine. A 9h du matin nous avons commencer a naviguer. Apres nous avons eu du travail. La team 5 etais de diary . Apres nous avons eu l evalutation finale. Nous avons du repondre a pleins de questions. Apres nous avons eu de nombreux free time

Slovakian
Záznam prvý (posledný deň):
Rozhovor s kapitánom lode
My: Boli ste spokojný so skupinou?
Kapitán lode: Jeeej, samozrejme. Mladí ľudia, ktorí tu sú, sú veľmi veselí a ja som sa smial veľakrát. Je to veľmi zaujímavé stretnúť ľudí z rôznych krajín Európy a verím, že sa stretneme na budúci rok, tu na Dánskej lodi .
My: Čo si myslíte o tejto výmene mládeže??
Kapitán lode: Je to veľmi zaujímavé, myslím si, že my môžeme urobiť viac takýchto výmen, preto, aby sme spoznali ďalšie kultúry (krajiny)  v Európe.
My:Chcete povedať ešte niečo?
Kapitán lode: Áno, samozrejme. Niečo viac . .. Demokracia je o disciplíne. Musite mať disciplínu, aby ste mali demokraciu. Byť disciplinovaní celý čas. Toje to ako vníma kapitán lode disciplínu.
Rozhovor s  Rasmusom (člen posádky lode)
MY: Včera si nám predviedol brušný tanec . Kde si sa naučil tento tanec?
RASMUS: Keď som pozeral CNN.
MY: Bol si spokojný s schvíľami, ktoré si stravil s našou skupinou?
RASMUS: Áno,  veľmi rád , je to zábava  ako sa stretli zástupcovia troch krajín, a vytvorlili spoločne malú komunitu.                      
MY: Hodil by si niekoho  cez palubu, keď by on/ona porušili pravidlá?
RASMUS: Nie, nemám to rád, ale niekedy by to bolo pekné ak by som mohol.  
MY:Je to po prvýkrát, čo ste mali mládežnícku výmenu na lodi?
RASMUS: Je to po prvýkrát pre mňa, som veľmi šťastný . Aj ja som sa učil veľa vecí , hlavne  jedlo.
Rozhovor s  Karin
MY: Čo si myslíš o našej skupine?
KARIN: Je to skupina s rôzličnýmijazykmi, zručnostiami, vedomosťami a a rôznym očakávaním byť tu. Sú veľmi zosúladení, je to fantastická skupina
MY: Až budeš mať možnosť zažiť túto skúsenosť ešte raz, chceš ešte to ešte raz organizovať?
Karin : Veľké Áno. Ak budem môcť, určite , samozrejme  urobím to ešte.
MY :Nejaké slová, ktoré predstavia túto skúsenosť?
Karin :  fantastickém veľa som sa naučila
Ríno bolo zlé, všetci sme boli unavení. Na raňajky sme mali najlepší chlieb za tento týždeň. Ráno o 9.00  začali sme sa pláviť. Po vyplávaní nás opäť čakali povinnosti. Skupina číslo 5 Kristína . . . mal dnes za úlohu urobiť záznam. Pootm sme urobili posledné hodnotenie výmeny. Mali sme odpovedaž na množstvo otázok. Potom bol voľný program. Na večeru sme mali opekačku. Bola vynikajúca. Teraz končéme našu prácu na lodí a budeme mať hodnotenia a krátkurozlúčku.Friday´s diary

torsdag den 31. juli 2014

Thursday, July 31, 2014

English
Tonight we were sailing all night, so everybody was on night watching. Starboard had night duties from 20-22 and again from 02 pm until 06 pm, and port had from 10 pm until 2 am and they were meant to have again at 6 am, but skipper allowed everybody to sleep so the only ones steering the ship was Kristina from Denmark and Rasmus and Henrik. Starboard had the last watch and they were  lucky to see the sun rise. At the morning everybody was tired, because of the night watch, but all thought it was funny to sail during the night. Before we were in harbor in Kerteminde, we had to make our duties.
When we were in harbor, we make some energizer from France and everybody thought it was funny. After we had a discussion about photo which we make yesterday. The task was to take photos in Kolding town (yesterday) - photos which were link to democracy. Like  symbols of democracy.  That discussion was interesting because we had a lot of points of view. After we all meet and went to the beach, where we played volleyball, rugby and football. In the end we had a big water battle where everybody got wet and ran around. Then we came back to the ship for prepared our stuff for take shower. After that we ate the dinner and we came back to our duties.                         


                                                                                                                                                                                                                                      
Francais
Cette nuit nous avons navigué, de ce fait tout le monde etais de garde. Tribord et babord se sont relayes a 22H, 2H te 6H. Tribord, au dernier tour de guarde a eut la chance de voir le leve du soleil. Le lendemain, tout le monde etais fatigue par la nuit blanche passee mais tous ont grandement apprecie de naviguer la nuit. Juste avant d’arriver a  Keterminde nous devions faire nos services.
Quand nous arrivames a keterminde, nous fimes des energizers francais aue tout le monde apprecia.apres quoi nous avons parle des photos prises hier qui fut tres interressente du fait des divergeances d’opinions. Apres quoi nous sommes partis a la plage ou nous avons joue au volleyball football et rugby. Puis nous avons fait une grande bataille d’eau  ou tout le monde s’est mouille. Puis nous sommes retournes sur le navire afin de nous preparer pour la douche, apres cela nous sommes retournes a nos services.Slovakia
Dnes sme sa plavili v noci , nočnú hliadku mali všetci. Služby sa menili  v pravidelných  intervaloch  o 22 h, 2 h a 6 hodine. Poslední mali štastie a videli východ slnka. Ránosme  boli všetci unavení, ale aj tak to bola sranda plaviť sa počas noci. Doplavili sme sa do prístavu v Kertminde, kde sme opať participovali na úlohach na Fylle..
Keď sme boli v prístave, robili sme nejaké enegizery, ktoré si pre nás pripravili francúzi, každý sa pri nich bavil. Potom sme mali diskusiu o fotkách, ktoré sme robili včera. Táto diskusia bola zaujímavá, pretože sme mali možnosť porovnat viac pohľadov a názorov, každý obhajoval svoj. Potom sme sa všetci stretli a šli sme na pláž, hrali sme tam voleybal, rugby a futbal. Nakoniec sme mali veľkú vodnú bitku a všetci sme boli mokrí. Potom sme šli späť na loď po naše veci a šli sme do sprchy. Večeru a vrátili sme sa k našim povinnostiam.


Dansk
I nat havde vi natte sejlads, så alle havde nattevagt. Vi var opdelt i styrbord og bagbord, de tog holde skiftede vagt kl. 22, 02 og 06. Styrbord havde den sidste vagt, så de var så heldige at se solopgangen. Om morgen var vi alle trætte, pga. nattevagten, men alle synes det var rigtig sjovt at sejle om natten og inden vi var i havnen i Kerteminde skulle vi klare vores opgaver om bord.

Da vi var i havn lavede vi nogle energizer fra Frankrig og det synes alle var rigtig sjovt. Derefter havde vi en diskussion omkring de billeder vi tog i går, der skulle symbolisere noget omkring demokrati. Diskussionen var interessant, fordi der var så mange forskellige synspunkter omkring demokrati og måden at løse opgaven. Da vi havde lavet diskussionen mødtes vi alle og gik til stranden, her spillede vi volleyball, rugby og fodbold. Da vi havde spillet lidt gik der vandkamp i os og alle løb rundt og sprøjte vand på hinanden. Da vi kom tilbage til skibet tog de fleste deres ting så de kunne komme i bad. Efter det spiste vi aftensmad og gjorde vores opgaver for dagen igen. 

Thursday´s diary

Wednesday, July 30, 2014

English
We’re started at the morning with amazing shower and then we´ve got a nice breakfast.  After that the Danish leader, Karin, told to us the plan for the night watching. That was the first time that we were going to sail the whole night. And we were not in teams but in port and star port. We did stereotypical everyday duties like cleaning toilets, wash the deck and doing the dishes. When we were finish, we went to the town, Kolding. In the town we have a task. We should take a photo of something in Kolding, we think that can present democracy.
After two hours, we all meet by the castle, Kolding hus. Christoffer was nice to bring our lunch, that we made in the morning. It was nice to eat our lunch out in the nature. And not just on the deck, like we have done the rest of the week. After 30 minutes we all played some games, which the Slovakian has been prepared for us. It was really fun to play some games that we haven’t seen before. We were all good to do teamwork, and to help each other. We got back to the ship at 15:00 pm, and some of us only have 15 minutes to get a shower. They have to do it really fast, but they did make it. After that we all helped the crew to set sail. Everyone is really helpful and think it is fun to set sail and all the other stuff on the ship. After we set sail, we have a meeting in our nationals groups. We talked about how our values can help to create harmony. After that we were eating dinner, it tasted really well. And after that the starboard was going night watching.           
FRANCAIS
Nous avons commencé  la matinée avec une agréable douche et nous avons pris par la suite une superbe douche. Après cela la leader Dannoise , Karin, nous a expliqué le plan pour la garde de nuit. C’est la première fois que nous avons naviguer en mer pendant la nuit. Nous n ‘étions pas avec notre équipe de service mais on nous à séparé babord tribord. Nous avons la journée type comme nettoyer les toilettes , laver le pont ou encore faire la vaiselle. Quand nous avions fini , nous sommes partis en ville,  Kolding. Nous pensons que nous pouvons présenter la démocratie.
Après  deux heures, nous nous sommes tous rencontrés au château, Kolding hus. Christoffer a été gentil de nous prendre nos déjeuners que nous avons fais dans la matinée. C’était vraiment super de manger notre déjeuné en pleine nature et pas juste sur le pont. Après 30 mins nous avons tous joué à des jeux que les Slovacks avaient préparé pour nous. C’était vraiment marrant de jouer à des jeux que nous ne connaissions pas. Nous étions tous bon dans le travail d’équipe et pour aider les autres. Nous sommes revenus au bateau à 15h00 et nous n’avions que 15 mins pour se doucher. Après cela  nous avons tous aidés les membres de l’équipages pour mettre les voiles. Tout le monde donnait vraiment de soi et je pense que c’était vraiment marrnat d’aider à lever les voiles. Après , nous avons fait un débrefing avec notre groupe national. N ous avons parlé de comment les valeurs pouvaient contribuer à créer une admosphère d’harmonie. Après clea nous avons mangé et c’était vraiment très bon ! Juste après mangé le groupe de tribord a commencé la garde de nuit .Dansk
Vi startede dagen med en god gang morgenmad og et dejligt bad. Efter det forklarede vores danske leder, Karin, os om hvad planen var for nattevagt. Det ville blive den første gang at vi ville sejle en hel nat. Og her skulle vi ikke være i teams men i to store grupper, port og star port. Vi startede dagen som vi plejer med at lave vores opgaver, som at gøre toilet rent, vaske deck og vaske op i køkkenet. Da vi var færdig tog vi ind til byen, Kolding. Der i byen havde vi fået en opgave. Opgaven gik ud på at vi skulle tag et billede af noget i Kolding, som vi syntes kunne præsentere demokrati.
Efter to timer, mødes vi alle ved slottet, Kolding hus. Cristoffer var sød at bringe vores madpakker, som vi havde lavet om morgen. Det var hyggeligt at spise ude i naturen. Og ikke bare på decket som vi har gjort resten af ugen. Efter 30 minutter skulle vi alle sammen spille nogle spil, som dem fra Slovakiet havde forberedt for os. Det var virkelig sjovt at lege nogle lege som vi ikke havde set før. Vi var alle gode til at samarbejde og hjælpe hinanden hvis der var nogle der havde brug for hjælp. Vi tog tilbage til skibet kl 15:00, nogle af os havde kun et kvarter til at gå i bad i. De blev nød til at gøre det hurtigt men de nåede det. Vi var alle sammen gode til at hjælpe på skibet med at sætte sejl, og alle de andre ting. Efter at vi havde sat sejl, skulle vi mødes i vores nationale grupper. Vi snakkede om hvordan vores værdiger kan hjælpe os med at skabe harmoni. Efter det spiste vi aftensmad, det smagte virkelig godt. Og efter det skulle star port ud og holde nattevagt.        Slovak
Po užasnej sprche sme mali výborne raňajky. Po raňajšich povinnostiach vedúca dannskej skupiny povedala, ako bude vyzerať nočne plachtenie a nočná služba. Je to po prvý krát, kedy sa budeme plaviť celú noc. Každý deň máme stereotypne povinnosti. Umývanie toaliet, práca v kuchyni, čistenie paluby škunera. Po skončení dnešnej plavby sme šli do mesta Kolding. Našou úlohou bolo urobiť v meste Kolbing  fotografie, ktoré budu akýmkoľvek sposobom prezentovať demokraciu.
Po dvoch hodinách sme sa stretli  blizko hradu, na mieste, kde sme sa ráno rozišli. Jedli sme  blizko kaštiela, na nádhernej zelenej  lúke, bolo to niečo iné, ako  sme stále na lodi. Trochu zmeny nezaskodi. Po 30 minutách bol cas na aktivity, ktoré pripravila slovenska skupina. Bola to naozaj zábava hrať hry, ktoré sme predtým nikdy nehrali. Bolo fajn pracovať v tímoch a pomáhať si navzájom. Späť na loď sme šli okolo 15:00. Potom sme pomáhali posadke lode s vyplávaním na šíre more. Dvíhali sme plachty a dávali pozor na nebezpečné objekty na vode. Každý bol nápomocný a bola zábava nastavovať plachty a ostatné veci na lodi. Potom, čo sme sa postarali o loď, mali sme  stretnutie v národných skupinách a diskutovali sme na tému: „Ako môžu naše hodnoty prispieť k vytváraniu harmónie. Po zazvonení lodného zvonca prišla na rad fantastická večera a po nej sa polka posádky pripravovala na nočnú prácu na lodi.


Wednesday´s film diary

Tuesday, July 29, 2014


      English:
The morning was amazing, because  we woke up on the sea first time, not in harbour. A lot of us had troubles that boat during the night change position, but everything was okay. Breakfast were so delicious. Around us was nothing  only sea.
 In the morning  we try understood a question: When can we use a democracy. We improved our team skills and after that we devided to two groups.then, we played really funny game with Rasmus and second did eyelets  with strop wich we should take home. Rasmus’s idea of the game consisted of niceness to trow the ball of strop into a bucket.
Weather was gorgeous and lunch too. We had a few minutes of free time, that we talked to each other, played the guitar and ukulele. Suddelny we listened a fire signal, everybody run up and had to wear safety clothes. May we can jump into the water, it’ll be amazing. It’s so sad, that we are eight day on the boat and we can’t go swim. During the fireplug we learned how to use our behaviour when the fire start flame.
After, we splashed the water out of the deck and amused others ships. Subsequently it palled us and we started to splash the wather on the us not only out of the boat. We chased, run everywhere and splashed the water to other people.  Leastways we felt the sea on us for a few minutes.
The last of this afternoon was cool because, we have a lot of time of relaxing and talk with the other people, played some game, sang some song, ...
Then, we had the lunch, a great lunch with potatoes, fish, ... Just after we had to do the tasks.  
In the evening we discused about how the skills contirbute to harmony. After that we played Danish game.

Ø French :
Ce matin était incroyable , parce que c‘est la première fois que nous passons la nuit en mer , et non dans un port. Certaines personnes etaient inquiets car le bateau pouvait changer de position durant la nuit mais tout c’est bien passé. Le petit dejeuner était delicieux. Il y avait seulement la mer.  Ce matin, on a essayé de comprendre une question : Quand peut –on utiliser la démocratie. Nous avons mis nos compétences de groupe à l’épreuve et nous nous sommes divisés en deux groupes. Tout d’abord nous avons jouer à un jeu très drôle avec rasmus et puis nous avons fait des noeuds  avec      . Le jeu de rasmus consistait à lancer un balle en corde dans un saut. Le temps étaient superbe ainsi que le repas. Nous avons eu quelques minutes de repos cet après-midi, nous avons pu discuter avec les autres, jouer de la guitare et du ukulele. Soudain, l’alarme incendie sonna , tout le monde se mis en rang sur le pont comme d’habitude et on a mis les gilets de sauvetage. Si on aurait pu sauter dans l’eau, cela aurait été amusant. C’est triste de ne pas avoir eu la chance d’aller se baigner. Après nous avons appris comment se comporter si jamais un feu se déclarait. Nous nous sommes entraîner à projeter de l’eau hors du bateau comme si c’était un vrai incendie. On a commencé une bataille d’eau tout en nettoyant le pont.
Le reste de l’après-midi était super parce que nous avons eu beacoup de temps pour se relaxer et parler avec les autres participants, jouer à des jeux, and chantait des chansons, ...
Ensuite, nous avons eu un super dinner avec patates, poisson, ... Et juste après nous avons fait les services.
Le soir nous avons discuté sur la question de comment les compétences contribuent-elles à l’harmonie par groupe national. Juste après nous avons jouer à un jeu danois appelé le king.
Ø Slovak :
Ráno bolo prekvapivé, keďže sme sa prvýkrát zobudili priamo na mori. Mnohí z nás mali obavy, či loď v priebehu noci nezmení svoju polohu, ale všetko bolo v poriadku. Raňajky boli veľmi chutné. Okolo nás nebolo nič, len more. Ráno sme sa snažili porozumieť otázke Ako využívať demokraciu. Zlepšili sme si tímové zručnosti a následne sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina hrala zábavnú hru s Rasmus a druhá sa snažila urobiť na lane očko, ktoré si následne s celým lanom šikovní pracanti mohli vziať domov. Rasmusova hra spočívala v presnosti trafiť lanovou guľou dno vedra. Počasie bolo krásne, obed nám veľmi chutil. Mali sme chvíľu voľna a tak sme sa všetci spoločne rozprávali, hrali na gitare a ukulele. Zrazu sme začuli požiarny signál, všetci sme vybehli hore a museli si obliecť protipožiarne vesty. Kiežby sme následne mohli skočiť do vody. Je to smutné, keď sme osem dní na vode a nemôžme sa v nej kúpať. Vrámci požiarneho výcviku sme sa učili správaniu pri vzniku požiara. Striekali sme vodu von z paluby a zabávali okoloidúce lode. Následne nás omrzelo striekať vodu len von z lode, tak sme sa začali všetci naháňať a striekať vodu na seba. Aspoň takto sme pocítili more  na pár minút.
Večer prebiehala diskusia na tému Ako prispievajú zručnosti k harmónii. Potom sme hrali Dánsku národnú hru, mimo lode.

Ø Danish :

Morgnen på skibet var helt fantastisk, fordi vi vågnede op ude på vandet for den første gang, og ikke inde på land. Mange af os havde mange problemer fordi båden vendte rundt om natten, men ellers var det hele okay. Morgenmaden var så lækker. Omkring os var der kun vand, og intet andet. Da vi allesammen havde spist fik vi et spørgsmål, vi skulle forstå spørgsmålet: How can we use a democrazy? Vi prøvede at arbejde sammen i vores team og efter det blev vi opdelt i to grupper. Først spillede vi et sjovt spil med Rasmus og bagefter skulle vi lave eyelets with strops, og dem skulle vi tage med hjem. Rasmus´s ide med spillet var hvor gode vi var til at kaste en bold i en spand. Vejret var fantastisk, og middagsmaden var også fantastisk. Vi havde fem minutter fritid, og vi talte, spillede guitar & så spillede vi Ukulele. Pludselig hørte vi brandalarmen og alle løb op og tog deres redningsveste på. Måske kunne vi springe i vandet?  Det ville være dejligt,  det er så sørgeligt at vi skal være på båden i 8 dage og vi må ikke bade. Imens lærte vi at bruge vores opførsel når der kommer ild,  vi skulle skyde vand ud over dækket og ned i saltvandet, vi begyndte dog at sprøjte vand på hinanden, vi løb rundt overalt, løb efter hinanden og kastede vand overalt på hinanden. I det mindste fik vi noget af havvandet på os i de 5 minutter. Det sidste af aftnen var ret cool fordi, vi havde meget tid til at slappe af og tale med nogle af de andre, vi spillede nogle spil og sang nogle sange.. Bagefter fik vi aftensmad, den var ret lækker fordi vi fik kartofler & fisk.. Og lige bagefter skulle vi lave vores pligter, om aftnen diskuterede vi om:  „How the skills contribute to harmony“ efter det spillede vi et dansk spil


Tuesday´s Diary