lørdag den 2. august 2014

August 2, 2014


A quiet goodbye in Lohals
Last night on a youth exchange is usually one big party, but not this time. The fact was that the crew must not be disturb in their sleep during the night as they have to work the next day. Nights have to be “ quiet ship,” as the skipper said, and night watching and other duties have to continue as usual, even on the last night.
Many stayed up mostly all night sitting on the pier talking quietly, some crying, some making speeches and sharing their last hours together.
Slovakia left at 6 o´clock in the morning from Lohals. French and Danish group went on sailing heading for Svendborg harbour. The atmosphere was as atmospheres are when you do not want something to stop. 
Everybody agreed – it has been an amazing camp!Friday, August 1, 2014


LAST NIGHT
Interview with captain            
WE: Did you  enjoy the time with our group?
CAPTAIN: Yeaay, of course. People here are so fun, and I laught a lot of times. It is interesting to meet people from different places of Europe, and I hope we will meet in the next year, here on boat in Denmark
WE: What do you think about this exchange?
CAPTAIN: It is interesting. and I think that we should make more youth exchanges for people to get to know the other cultures of the Europe.
WE: Do you want to tell something more?
CAPTAIN: Oh yes. Something more. Democracy is discipline. You have to be discipline to practice democracy. Be discipline all the time.  This is what the captains means.
Interview with Rasmus (member of crew)
WE: You showed us bellydance yesterday. Where you learn this dance?
RASMUS: When I was watching CNN.
WE: Did you enjoy time with our group?
RASMUS:  Yes I really like I thinks its fun  that three culture meet; and make their own little society.                      
WE:Do you will throw someone over the boat  when he/she broke the rules?
RASMUS: No I didn’t allowed but some time its could be nice if I could.
WE: It is a first time you were on youth exchange on boat?
RASMUS: it’s the first time for me  I have enjoy a lot. I thinks its nice that I also have learn a lot of thinks specially food.
Interview with Karin
WE: What do you think about our group?
KARIN: It’s a group with different language,  background, skills, knowledge and everybody has different reason to be here
There is a very good harmony in the group and a good cohinson it’s a fantastic group the group is really good to adjust
WE: if you had the chance to live this experience again, would you do it ?
Karin : Big yes. It is not a matter of if I would , It is a matter of WHEN - I am absolutely sure that I will do it again
WE : Some word for explain this experience ?
Karin :  Fantastic with a lot of new learning point

Diary
This morning was bad. Everybody was tired. On breakfast we have the best bread of this week. At 9 oclock we started sail. After  this we had duties. Team 5 have today diary.Then we do the last evaluation. We have to answer to many questions. After we have a long free time. For dinner we do barbecue. It was delicious. Now we are finishing our duties. When we finish our duties we will have a Goodbye party
Francais :
Ce matin n´a pas ete super. Tout le monde ete fatigue. Pour le petit dejeuner nous avons eu le meilleur pain de la semaine. A 9h du matin nous avons commencer a naviguer. Apres nous avons eu du travail. La team 5 etais de diary . Apres nous avons eu l evalutation finale. Nous avons du repondre a pleins de questions. Apres nous avons eu de nombreux free time

Slovakian
Záznam prvý (posledný deň):
Rozhovor s kapitánom lode
My: Boli ste spokojný so skupinou?
Kapitán lode: Jeeej, samozrejme. Mladí ľudia, ktorí tu sú, sú veľmi veselí a ja som sa smial veľakrát. Je to veľmi zaujímavé stretnúť ľudí z rôznych krajín Európy a verím, že sa stretneme na budúci rok, tu na Dánskej lodi .
My: Čo si myslíte o tejto výmene mládeže??
Kapitán lode: Je to veľmi zaujímavé, myslím si, že my môžeme urobiť viac takýchto výmen, preto, aby sme spoznali ďalšie kultúry (krajiny)  v Európe.
My:Chcete povedať ešte niečo?
Kapitán lode: Áno, samozrejme. Niečo viac . .. Demokracia je o disciplíne. Musite mať disciplínu, aby ste mali demokraciu. Byť disciplinovaní celý čas. Toje to ako vníma kapitán lode disciplínu.
Rozhovor s  Rasmusom (člen posádky lode)
MY: Včera si nám predviedol brušný tanec . Kde si sa naučil tento tanec?
RASMUS: Keď som pozeral CNN.
MY: Bol si spokojný s schvíľami, ktoré si stravil s našou skupinou?
RASMUS: Áno,  veľmi rád , je to zábava  ako sa stretli zástupcovia troch krajín, a vytvorlili spoločne malú komunitu.                      
MY: Hodil by si niekoho  cez palubu, keď by on/ona porušili pravidlá?
RASMUS: Nie, nemám to rád, ale niekedy by to bolo pekné ak by som mohol.  
MY:Je to po prvýkrát, čo ste mali mládežnícku výmenu na lodi?
RASMUS: Je to po prvýkrát pre mňa, som veľmi šťastný . Aj ja som sa učil veľa vecí , hlavne  jedlo.
Rozhovor s  Karin
MY: Čo si myslíš o našej skupine?
KARIN: Je to skupina s rôzličnýmijazykmi, zručnostiami, vedomosťami a a rôznym očakávaním byť tu. Sú veľmi zosúladení, je to fantastická skupina
MY: Až budeš mať možnosť zažiť túto skúsenosť ešte raz, chceš ešte to ešte raz organizovať?
Karin : Veľké Áno. Ak budem môcť, určite , samozrejme  urobím to ešte.
MY :Nejaké slová, ktoré predstavia túto skúsenosť?
Karin :  fantastickém veľa som sa naučila
Ríno bolo zlé, všetci sme boli unavení. Na raňajky sme mali najlepší chlieb za tento týždeň. Ráno o 9.00  začali sme sa pláviť. Po vyplávaní nás opäť čakali povinnosti. Skupina číslo 5 Kristína . . . mal dnes za úlohu urobiť záznam. Pootm sme urobili posledné hodnotenie výmeny. Mali sme odpovedaž na množstvo otázok. Potom bol voľný program. Na večeru sme mali opekačku. Bola vynikajúca. Teraz končéme našu prácu na lodí a budeme mať hodnotenia a krátkurozlúčku.Friday´s diary